To Do’s

Select Dynamic field

Vanuit het coalitieakkoord en wensen vanuit ons eigen programma hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder gepresenteerd. Je ziet er waar we op dit moment mee bezig zijn, welke nog moeten worden opgestart (: wat gaan we doen) en welke er zijn afgerond.

Waar zijn we mee bezig?

Mee bezig

2500 woningen bouwen

Bouwen, bouwen, bouwen zodat IJsselsteiners betaalbaar in IJsselstein kunnen (blijven) wonen.

Mee bezig

Verkeersveiligheid

Stevig geïnvesteerd om de verkeersveiligheid op verschillende plekken te verbeteren.

Mee bezig

Overtoom moet veiliger

Op initiatief van de VVD wordt de Overtoom overzichtelijker en dus veiliger gemaakt.

Mee bezig

Herontwikkeling Clinckhoeff

We hebben ervoor gezorgd dat er weer beweging zit in de herontwikkeling van winkelcentrum Clinckhoeff.

Mee bezig

Huishoudboekje op orde

Verstandig financieel beleid is altijd uitgangspunt van de VVD en moeten we aan blijven werken.

Mee bezig

Ondernemers laten ondernemen

Hier strijden we iedere dag voor.

Wat gaan we nog doen?

Gaan we doen

Creatief bouwen

Door bijvoorbeeld tiny houses te bouwen zorgen we ervoor dat starters ook betaalbaar kunnen wonen in onze stad.

Gaan we doen

Extra aansluiting A2

Een extra aansluiting op de A2 om de doorstroming in en rond IJsselstein te verbeteren.

Gaan we doen

Verkeerscirculatieplan voor de binnenstad

Betere verkeerscirculatie ten behoeve van een autoluwe en verkeersveilige binnenstad.

Gaan we doen

Veilig fietsen naar Nieuwegein

Fietsen naar Nieuwegein in de avonduren voelt niet veilig. Dat pakken we aan.

Gaan we doen

Groenvoorziening weer naar huis

We halen de groenvoorziening weer naar huis en zorgen dat we trots zijn op het groen in de wijken.

Gaan we doen

IJsselsteins Energietransitiefonds

Met dit fonds investeren we in duurzame (innovatieve) initiatieven. 

Gaan we doen

MKB coachen bij verduurzaming

Het MKB kan rekenen op coaching vanuit de gemeente als het gaat om het verduurzamen van het eigen bedrijf.

Gaan we doen

BOA's voorzien van bodycams

We starten een pilot waarin we boa’s uitrusten met bodycams, met als doel het vergroten van de veiligheid van de handhavers.

Gaan we doen

Tegengaan laaggeletterdheid

We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen door onder andere aan de slag te gaan met laaggeletterdheid.

Wat hebben we afgerond?

Is afgerond

Live uitkijken camera's

Door tijdens het live uitkijken met de camera's toezicht te houden, kunnen incidenten worden voorkomen of in de kiem worden gesmoord.

Is afgerond

Extra verlichting op onveilige plekken

Extra verlichting maakt de onveilige en ongure plekken veiliger.

Is afgerond

Extra snoeiwerk op onveilige plekken

Door extra snoeiwerk op onveilige plekken, wordt de plek overzichtelijker.

Is afgerond

Vingerhoekhof 

Vingerhoekhof is omgevormd tot gezellig terrassenplein!

Is afgerond

Kasteelpark

De kasteeltoren komt echt tot zijn recht in het nieuwe kasteelpark.

Is afgerond

Woningbouwlocaties in kaart

De woningbouw in de gemeente IJsselstein weer op gang!

Is afgerond

Parkeren op de juiste plek

Betaaltijden parkeergarages gelijk aan straatparkeren.

Is afgerond

Speeltuinen opgeknapt

Speeltuinen in IJsselstein opgeknapt en goed onderhoudsplan voor de toekomst.

Is afgerond

Verbeterd afvalbeleid

Mede door input van de enquête van de VVD is er nu een verbeterd afvalbeleid.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?