26 september, 2019

Op 16 oktober 2018 heeft het bedrijf Roba Metals, gelegen aan de Zomerdijk, een presentatie gegeven over een verkenning naar de mogelijkheden om te verhuizen van de zomerdijk naar het bedrijventerrein De Kroon, langs de A2. Toen de eerste plannen voor de Kroon bekend waren heeft de VVD IJsselstein dit onderwerp direct geagendeerd om de wethouder te vragen met Roba Metals te gaan praten over deze geweldige mogelijkheid naar de rand van IJsselstein te verhuizen. De VVD is dan ook groot voorstander om er alles aan te doen dit mogelijk te maken, in samenwerking met alle betrokken partijen.

Voordelen van verhuizing Roba Metals

Stel Roba Metals zou op de Kroon zijn gehuisvest, dan leidt dat onder andere tot minder vrachtverkeer. Tevens zorgt verplaatsing van het bedrijf binnen IJsselstein ervoor dat arbeidsplaatsen die worden ingevuld door mensen met een afstand op de arbeidsmarkt behouden blijven voor IJsselstein. Resultaat daarvan is dat er op de Zomerdijk een schitterende locatie ontstaat voor woningbouw, waarmee een stevige bijdrage kan worden geleverd aan de realisatie van de woonvisie.

Het plan is dat Roba ca. 7,5 hectare koopt op de Kroon van het bedrijf Van Wijk en dat Van Wijk ca. 5,5 hectare koopt op de Zomerdijk van Roba Metals. Van september 2018 tot maart 2019 hebben Roba Metals en Van Wijk geprobeerd hier invulling aan te geven, maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Stel € 150.000 beschikbaar

In de raad van 3 oktober zal een raadsvoorstel voorliggen die de gemeenteraad vraagt om €150.000,- euro beschikbaar te stellen. Dit geld zal gebruikt worden om tot een woningbouwprogramma te komen dat kan rekenen op draagvlak van de IJsselsteiners. Voor Roba Metals en Van Wijk zal dit ook een signaal zijn, dat de gemeente serieus mee wilt werken aan oplossingen om deze kans te verzilveren.

Leidt het onderzoek tot het gewenste resultaat, dan zal €125.000,- euro worden verhaald op de ontwikkelaar van de Zomerdijk. Lukt het niet, dan zal de €150.000,- euro voor de rekening van de gemeente komen.

Samengevat: kansen!

Samengevat: het is een unieke kans voor IJsselstein om Roba Metals te verhuizen naar de Kroon en daarmee een fantastische woningbouwlocatie te creëren. De VVD vindt dat dit hét moment is om dit tot stand te laten komen en zijn van mening dat er vanuit de gemeente alles aan gedaan moet worden om dit tot een succes te maken. De VVD IJsselstein zal vanzelfsprekend vóór het raadsvoorstel zijn.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?