18 maart, 2016

In de vorige nieuwsbrief meldden wij de voortgang van de gesprekken met de afdelingen in de regio. Op de ALV van 2 maart 20106 kwam het onderwerp ook aan de orde. De leden vonden dat we op de goede weg zitten. Op dit moment is een werkgroep van de verschillende afdelingen samen bezig te inventariseren wat er moet gebeuren en welke oplossingen we kiezen voor vele praktische zaken.

Wat doen we met de website, met de bankrekening, met de samenstelling van het nieuwe bestuur? Niet altijd even aantrekkelijke onderwerpen, maar wel het handwerk dat moet worden gedaan. Zodra daarover nieuws te melden is, zal het bestuur van VVD IJsselstein dit laten weten. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?