De IJsselsteinse VVD en het CDA hebben vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het bestuur van het Fulcotheater. In juli 2021 heeft de Gemeenteraad besloten dat het Fulco subsidie krijgt. Als voorwaarde heeft de Raad gesteld dat het Fulco goed bestuurd moet worden. Onder goed bestuur wordt verstaan dat het (belasting)geld besteed wordt waar het voor bedoeld is. Bovendien is een goed bestuur zodanig georganiseerd dat degene die controleert niet dezelfde is als degene die de uitvoering doet. Het artikel in Het Kontakt van 7 september jongstleden heeft de IJsselsteinse VVD en het CDA dan ook zeer verbaasd. Hierin  staat namelijk dat het bestuur van het Fulcotheater deze duidelijke scheiding niet wilt hanteren  De consequentie hiervan is dat er geen subsidie kan worden verstrekt. En daarmee brengt het bestuur van het Fulco het voortbestaan van het theater in gevaar.

Fractievoorzitters Feddo Hartelust (VVD) en Frank van Kippersluis (CDA) hebben de vragen ingediend bij het college. “Voor onze partijen is het in de eerste plaats van belang dat als de Raad een besluit neemt, dat niet zomaar terzijde geschoven kan worden. In de tweede plaats is het de rol van de Raad om onder andere de doelmatige besteding van belastinggeld van de inwoners te controleren. Als het uitgeven van belastinggeld loopt via een subsidierelatie, zul je daarom voorwaarden stellen aan de subsidie ontvangende partij zodat je goed “in controle” bent. En in de derde plaats was de bestuurscultuur bij het Fulco in het verleden niet volgens de norm van de Raad. Daarom heeft de Raad expliciet aangegeven welk bestuursmodel toegepast moest worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Dat het Fulco daarvoor niet kiest, is hun goed recht. Dan kiest men er echter expliciet ook voor geen subsidie te willen ontvangen. De gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van het bestuur van het Fulco” stelt Hartelust. Frank van Kippersluis vult aan: “Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen na een zorgvuldig proces, de uitspraken van het Fulco-bestuur lijken daar geen recht aan te doen. Vandaar dat wij graag van het college willen weten hoe zij daar tegenoverstaat.”

Tegelijk maken de fractievoorzitters zich gezien het recente bericht in Het Kontakt wel grote zorgen om de continuïteit van het theater. Uitgangspunt voor de VVD en het CDA is namelijk dat het Fulcotheater de plek is waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zich cultureel kunnen verrijken, waar evenement worden georganiseerd en waar mensen, al dan niet in clubverband samenkomen. ‘’Het moet de huiskamer zijn van de inwoners, midden in het centrum van onze stad’’ aldus de fractievoorzitters.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?