De VVD stelt voorop dat IJsselstein, juist in de huidige crisistijd, niet op slot mag gaan. Maar de gemeente zal ook financieel moeten overleven. Ombuigingen zijn onvermijdelijk. Wij zullen de voorstellen die het college medio maart op tafel zal leggen, kritisch bekijken. De pijn moet eerlijk worden verdeeld. Dan hoeft de OZB niet extra te worden verhoogd.

Zonder de tarieven te verhogen zou de gemeente zo’n 8% méér OZB-geld kunnen ophalen. De getaxeerde waarde van huizen is immers fors toegenomen. Maar daar kiest de VVD niet voor. In deze crisistijd wil niemand hogere lasten. De VVD heeft er vertrouwen in, dat ook met weloverwogen ombuigingen en efficiencymaatregelen, de financiële nood van de gemeente gelenigd kan worden. Zonder vergroting van de OZB-opbrengst. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?