De fractie van de VVD IJsselstein vroeg begin 2019 aandacht voor de veiligheidssituatie op de Randdijk. Een aantal gewelddadige incidenten op de fietsroute tussen IJsselstein en Nieuwegein hebben ervoor gezorgd dat veel gebruikers de weg als onveilig ervaren. Wanneer je je niet veilig voelt word je beperkt in je vrijheid om je, in dit geval, te bewegen van IJsselstein naar Nieuwegein. In andere woorden, de ''Randdijk moet veiliger!'' was de insteek van de VVD IJsselstein. Betere verlichting en structureel snoeiwerk van het groen moeten daar voor gaan zorgen. VVD IJsselstein is blij met de aanpak op de Randdijk door de Gemeente IJsselstein. Raadslid Bas van der Horst (VVD): ''De gemeente heeft de Randdijk goed aangepakt. De hele fietsverbinding is door investering in de lantaarnpalen nu volledig verlicht. Door het snoeiwerk ontstaat er ook meer overzicht. Goed om zelf te zien dat de combinatie van verlichting en het snoeiwerk voor de donkere wintermaanden gerealiseerd is’'. 


Van der Horst is ervan overtuigd dat het gevoel van veiligheid beter gaat worden op de Randdijk: "Maar de inzet van inwoners blijft belangrijk. Als mensen een verdachte situatie zien, bel dan altijd 112. Dan wordt het ook geregistreerd en komt het in een systeem terecht. Dan kan het toezicht nog beter ingezet worden."

(Bas van der Horst is bij de Randdijk geweest om het effect te bekijken)

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?