Art. 35 vragen. VVD – Groepsoverlast IJsselstein
28 augustus 2020

Geacht college,

In het Zenderstreeknieuws van 26 augustus is te lezen dat de bewoners van IJsselveld-Oost de groepsoverlast in de wijk zat zijn. Ze hebben een noodkreet gestuurd met 150 handtekeningen naar de gemeente. Ook de VVD is de groepsoverlast door jongeren in IJsselstein spuugzat. Voor dit tuig is er geen plaats!

De IJsselsteinse VVD-fractie heeft de volgende vragen;

  1. Deelt het college het uitgangspunt (net zoals de VVD) dat IJsselsteiners zich altijd veilig moeten kunnen voelen in eigen buurt en huis.
  2. Wat is de reactie van het college op het betreffende artikel?
  3. Hoe lang is het college al op de hoogte van de problematiek omtrent de in het artikel genoemde overlast (o.a. geluidsoverlast, grove intimidatie, vandalisme en drugsoverlast)?
  4. Hoe verhoudt zich dit tot de aanpak van het huidige beleid IJsselveld Oost (straatcoaches, ouders op les enz.) en wijkgericht werken?
  5. Zijn er sinds de noodkreet van de bewoners al extra zichtbare maatregelen genomen om de overlast van de groepen jongeren tegen te gaan? Hebben deze maatregelen al het gewenste effect? 
  6. Zijn er al aanhoudingen verricht? 
  7. In welke wijken of stadsparken in IJsselstein zijn er in 2020 nog meer vergelijkbare incidenten geweest met betrekking tot groepsoverlast?
  8. Wat kunnen wij als gemeenteraad doen om het college maximaal te ondersteunen in de strijd tegen de groepsoverlast van jongeren in IJsselstein? 

Update (20-10-2020)

Inmiddels heeft het College van B&W onze art. 35 vragen voorzien van antwoorden. Deze antwoorden kunt u teruglezen in het bestand dat bijgevoegd is in de bijlage.

Daarnaast heeft het college een raadsinformatiebrief verstuurd aan alle raadsleden van de gemeente IJsselstein met daarin beschreven de stand van zaken met betrekking tot de situatie IJsselveld-Oost. Deze brief is ook toegevoegd aan de bijlage.

De VVD IJsselstein is tevreden met de korte termijn acties van de gemeente en de portefeuillehouder. Voor ons als fractie en raad de taak om de situatie in IJsselveld goed te blijven monitoren.

Ook als inwoner kunt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Voor het melden van misstanden is namelijk een laagdrempelige ingang voor de bewoners gecreëerd middels het e-mail adres meldpuntijsselveld@ijsselstein.nl.

Bijlagen

Brief art. 35 vragen jongerenoverlast (pdf)

Raadsbrief Stand van Zaken IJsselveld Oost (pdf)

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?