Tijdens de Raadsvergadering van 7 maart 2019 is onder andere besloten de reservering op het sociaal domein op een andere manier te organiseren. 

De VVD IJsselstein is vóór omdat de nieuwe manier van reserveren beter, zekerder en ruimer dan voorheen is, zonder dat aan de uitvoering van het sociaal beleid wordt getornd. We geven met deze manier van reserveren invulling aan ons uitgangspunt om kansen voor de inwoners van IJsselstein te optimaliseren terwijl we een stevig vangnet behouden voor de IJsselsteiners die dat nodig hebben. 

Wat is er nu werkelijk veranderd?

Voorheen werd er periodiek een reserve bepaald en die werd bovenop een oudere reserve in kas gehouden. Er kan dan dus een stuwmeer aan reserves ontstaan, terwijl tegelijkertijd voor ander, belangrijk beleid daardoor minder ruimte is.

Met de nieuwe reserveringsmethodiek wordt elk half jaar een inschatting gemaakt van het maximale risico op dat moment. Er wordt vervolgens een reservering vastgesteld van anderhalf keer dat risico. Als het risico op enig moment hoger wordt dan de voorafgaande periode, wordt de reserve evenredig verhoogd. Wordt het risico lager, dan wordt niet meer aangevuld met extra reserves en blijft de oude reserve staan. Er wordt dus nooit afgeroomd! Bovendien is er een minimum ingesteld van 2 miljoen zodat we zeker weten dat dit bedrag altijd in de pot zit, ook al zou de reserve bijvoorbeeld (zoals nu het geval is) 1,67 miljoen moeten bedragen.

Daarnaast wordt geld dat de Rijksoverheid beschikbaar stelt voor specifieke, sociale doelen (gelabeld geld, noemen we dat) altijd gereserveerd voor dat specifieke doel. Dat was zo en dat blijft zo.

Niet onnodig oppotten

Kortom, er wordt niet afgeroomd. Er wordt wel op een degelijke manier gereserveerd. Daardoor is het altijd zeker dat de gemeente IJsselstein aan de sociale taken kan voldoen. Tegelijk wordt er geen onnodig geld opgepot. Dat is namelijk geld wat we veel beter in kunnen zetten voor zaken als woningbouw voor al die woningzoekenden in IJsselstein en de leefbaarheid in uw wijk!

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?