Toezegging wethouder

De VVD IJsselstein heeft tijdens de raadsvergadering van 5 maart een motie gepresenteerd die het college van IJsselstein verzoekt een brief aan het college van Utrecht te sturen, waarin duidelijk wordt dat IJsselstein positief staat tegenover woningbouw in de polder Rijnenburg. Daar wordt aan toegevoegd dat wanneer de gemeenteraad van Utrecht niet nu besluit om grootschalige woningbouw te realiseren, het beter is als Utrecht de polder overdraagt aan de omliggende gemeenten om de woningbouw te realiseren, waaronder IJsselstein. De wethouder heeft toegezegd om alles in het werk te stellen om Utrecht te stimuleren woningbouw te realiseren in de polder, waarna indiening van de motie niet meer noodzakelijk was.

Doordacht plan

De fractie van de VVD Utrecht heeft zeer recent een goed doordacht plan gepresenteerd die de bouw van ruim 25.000 woningen mogelijk zou kunnen maken in de polder Rijnenburg. Het college van Utrecht heeft het plan van de VVD Utrecht direct van tafel geveegd en beschikt over een visie met een zuinig beeld wat betreft woningbouw voor dit gebied. Zo is het college van Utrecht voornemens om zo groot mogelijke windmolens, zonnecollectoren en slechts kleinschalige woningbouw te creëren.  Hierdoor wordt er geen grote bijdrage geleverd aan het aanvullen van de woningvoorraad vindt de VVD IJsselstein. ‘’Jongeren moeten gedwongen thuis blijven wonen, er zijn geen doorstromingsmogelijkheden voor ouderen en mensen die wellicht niet meer sociaal hoeven te huren kunnen nergens naartoe. Er is geen woningvoorraad voor doorstroming. Er zijn geen woningen en er zijn geen alternatieven voor al die woningzoekenden!’’ aldus VVD-raadslid Tom Zoethout tijdens de raadsvergadering.

Steun plan VVD Utrecht

Het plan van de VVD Utrecht kan rekenen op een grote steun:

De VVD IJsselstein heeft direct na de presentatie van het plan via social media laten weten het te steunen. Dat geldt ook voor Nieuwegein en Den Haag waar de VVD en het CDA in de Tweede Kamer er positief tegenover staan. Allen erkennen ze de grote problematiek rondom de woningbouw en zien ze in dat enkel concrete projecten de woningnood het hoofd kan bieden.

In de raadsvergadering van 5 maart deed de VVD IJsselstein zelfs een schepje bovenop de steun, door het presenteren van de motie. Mocht de gemeenteraad van Utrecht namelijk niet zelf op korte termijn woningbouw gaan plegen in de polder, dan lijkt het de VVD IJsselstein goed om Rijnenburg over te dragen aan omliggende gemeenten om er alsnog woningbouw te realiseren. De gemeente IJsselstein kan dan gezamenlijk met de omliggende gemeenten een regionale voortrekkersrol op zich nemen als het gaat om de woningbouw in de regio.

Signaal richting Utrecht

De wethouder heeft toegezegd om met Utrecht in contact te blijven om zo snel mogelijk woningbouw te realiseren in polder Rijnenburg. Hiermee is een duidelijk signaal gegeven aan het college van Utrecht.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?