De Gemeentebeleidsmonitor 2019 laat zien dat de ‘sociale kracht’ in IJsselstein naar verhouding vrij groot is. We hebben het dan over de mate waarin mensen zich veilig, betrokken en onderling verbonden voelen. De VVD wil de sociale kracht op peil houden, en met name in de wijk IJsselveld Oost, versterken. 

Volgens de VVD is daarvoor nodig, dat de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur wordt verkleind, met name door het wijkgericht werken nieuw leven in te blazen. De monitor geeft daarvoor aanknopingspunten op terreinen als veiligheid, beheer en toezicht, zorg, welzijn, bedrijvigheid en onderwijs. Het is goed om de resultaten die worden bereikt, periodiek worden gemonitord en worden afgezet tegen de kosten. 

In de bijlage kan je het document "Gemeentebeleidsmonitor'' vinden. 

Bijlagen

Gemeentebeleidsmonitor 2019 incl. Sociale kracht (pdf)

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?