De IJsselsteinse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de incidenten tijdens Oud en Nieuw in IJsselstein.

Volgens het Algemeen Dagblad en RTV Utrecht zijn er in IJsselstein hulpverleners bekogeld met vuurwerk toen zij op een melding af kwamen dat er een gebouw in brand stond. Daarnaast geeft de Facebook-pagina van Gemeente IJsselstein aan dat er elk jaar een enorme schadepost ontstaat door ‘vuurwerk vandalisme’. De VVD vindt dat onacceptabel!

Raadslid Bas van der Horst legt uit: “De mannen en vrouwen van de politie, brandweer, ambulance en stadstoezicht zorgen tijdens de jaarwisseling voor de veiligheid in de stad, zodat de inwoners van IJsselstein het jaar feestelijk in kunnen luiden. Let wel, deze helden zijn niet thuis bij hun familie en vrienden die nacht. Het is schandalig dat de ze hun werk niet in veiligheid kunnen doen!

Ook het vuurwerkvandalisme zorgt voor veel overlast en schade. Een opgeblazen afvalbak kost de belastingbetaler al bijna 600 Euro! Wat de VVD IJsselstein betreft worden deze daders flink aangepakt, evenals de ouders van (minderjarige) jongeren die hierbij betrokken zijn. ”

De VVD-fractie heeft daarom de volgende schriftelijke vragen aan het College gesteld:

  1. Hebben er hulpverleners letsel opgelopen en hoe gaat het met hen?
  2. Zijn er aanhoudingen verricht? En kunnen de extra kosten van inzet om de Openbare Orde te handhaven op de daders worden verhaald?
  3. Hoeveel schade is er in IJsselstein aangericht aan de publieke ruimte en/of particuliere eigendommen door vuurwerkvandalisme?
  4. Gaat het college, naast het strafrechtelijk traject, de schade/kosten ook verhalen op de bij de Gemeente bekende daders, dan wel hun ouders?
  5. Hoe verhoudt het aantal incidenten, de schade en kosten van dit jaar zich t.o.v. van voorgaande 5 jaren?
  6. In welke wijken in IJsselstein hebben de meeste incidenten plaatsgevonden?
  7. Komt er vanuit het College een evaluatie van de gebeurtenissen van Oud en Nieuw? Zo ja, wanneer kunnen we deze evaluatie verwachten en wanneer kunnen we hier eventueel in de Gemeenteraad een debat over voeren?


De reactie is inmiddels te lezen op:
https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/489747

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?