Op 24 mei 2023 heeft de fractie van de IJsselsteinse VVD een brief ontvangen waarin meer dan 100 ondernemers en bewoners van de binnenstad hun zorgen uitspreken over de verkeersveiligheid in de binnenstad. Hierbij wordt gesproken over de overlast van elektrische fietsen, scooters, brommers en motoren die met hoge snelheden door de straten van ons centrum rijden. Als fractie van de VVD snappen en delen wij deze zorgen van de ondernemers en bewoners. De binnenstad moet dé plek zijn waar het fijn verblijven is, daar moeten wij dag in dag uit samen met de inwoners en ondernemers aan blijven werken.

Naar aanleiding van deze brief heeft ons raadslid Bas van Rooijen artikel 35 vragen gesteld aan het college. Dat zijn de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de brief welke op 24 mei 2023 is verzonden door de ondernemers en bewoners van de binnenstad waarbij zij hun zorgen delen over de verkeersveiligheid?
  2. Zijn de zorgen en de geschetste sitiuaties in de brief herkenbaar voor het college? En is het college het met de VVD eens dat dit een serieus signaal is om hiermee aan de slag te gaan?
  3. Heeft het college in het afgelopen jaar maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in de binnenstad te verbeteren?
  4. Is het college voornemens om met de ondernemers en bewoners op korte termijn te zoeken naar oplossingen om te komen tot een verkeersveiliger IJsselstein?
  5. Wanneer kan de gemeenteraad het verkeerscirculatieplan verwachten?

 

De fractie ziet uit naar de beantwoording van de vragen en zal haar best blijven doen om samen met bewoners en ondernemers te kijken naar oplossingen om de verkeersveiligheid van de binnenstad te verbeteren.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?