De jaarwisseling 2018/2019 is in tegenstelling tot afgelopen jaren onrustig verlopen. Er zijn veel meldingen van overlast geweest.  Waar ook vuurwerk naar hulpverleners is gegooid.

Van hulpverleners blijf je af!

Het bekogelen van hulpverleners is echt onacceptabel”, vindt Bas van der Horst (VVD)."De mannen en vrouwen van de politie, brandweer, ambulance en stadstoezicht zorgen tijdens de jaarwisseling voor de veiligheid in de stad, zodat de inwoners van IJsselstein het jaar feestelijk in kunnen luiden. 

Ook was er aan 30.000 euro schade door vuurwerkvandalisme.  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de VVD is het College van B&W met een evaluatie gekomen met daarin aanbevelingen en actiepunten.

Maatregelen

In de gemeenteraad van 12 december jl. heeft het College op verzoek van de VVD een toelichting gegeven over de opvolging van de aanbevelingen en actiepunten uit de evaluatie. De burgemeester heeft aangegeven komende jaarwisseling gebiedsontzeggingen opgelegd voor personen die vorige jaarwisseling overlast hebben veroorzaakt in de openbare ruimte. Ook wordt er live camera beelden uitgekeken en is er meer inzet van politie (oa ME), stadstoezicht en jongerenwerkers. 

De VVD fractie is tevreden over de daadkrachtige aanpak van de gemeente voor een veiligere jaarwisseling. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?