15 april, 2016

Op 17 en 18 maart 2016 zijn de Europa woordvoerders van de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland op werkbezoek geweest in Brussel. Ons Statenlid Ron van Reenen doet verslag van dit werkbezoek.

De Europa woordvoerders hebben kennis gemaakt met het werk van het Europarlement, het Comité voor de Regio's en het Huis van de Provincies. Het Europarlement is de volksvertegenwoordiging van alle Europese lidstaten. 751 volksvertegenwoordigers beoordelen daar de voorstellen van de Europese Commissie. Het Comité van de Regio’s is het adviesorgaan dat namens Nederland de voorstellen van de Europese Commissie beoordeeld voordat die naar het Europarlement gaat. In het Huis van de Nederlandse provincies zijn alle Nederlandse provincies vertegenwoordigd en zorgt er in het lobby circuit voor dat de belangen van de Nederlandse provincies worden gehoord.

Europarlement in de praktijk

De Provinciale Statenleden hebben veel interessante presentaties gehad over de werking van het Europarlement, het Comité van de Regio’s, de werkzaamheden van het Huis van de Nederlandse provincies, de werkzaamheden van de Europarlementariërs en de gang van zaken in het parlement en de geschiedenis van “Europa”, de werkzaamheden van lobbyisten en de werkzame ambtenaren, de werkzaamheden van kennisinstellingen en organisaties en veel kunnen netwerken. Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) nam de tijd om een inleiding te houden over zijn werk en de werkzaamheden van het Europarlement en vragen te beantwoorden.

Luchtkwaliteit en energietransitie

De laatste dag waren er allereerst inleiders over de thema’s luchtkwaliteit en energietransitie. Vervolgens werd er rond deze thema’s een forumdiscussie gehouden. Per jaar worden er 121 miljoen ziektedagen veroorzaakt door luchtvervuiling in Europa, volgens Europarlementariër Kathleen van Brempt. Dat is een goede economische aanleiding om de luchtvervuiling aan te pakken en zo een impuls te geven aan de volksgezondheid. Voor de energietransitie wordt door de inleiders vooral gevraagd om te investeren in de innovatie. Ook provinciaal maatwerk moet mogelijk zijn. Dus niet alle opgaven omslaan naar iedere individuele provincie maar gezamenlijk de opgaven bereiken. Dus windenergie en zonnevelden bijvoorbeeld in Flevoland en de besparingen op de bebouwing bijvoorbeeld door Utrecht.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?