Op 3 december heeft wethouder Anastasia van der Lugt (VVD) haar portefeuille ter beschikking gesteld. De afgelopen weken is de bestuurlijke integriteit van de wethouder wegens mogelijke belangenverstrengeling met haar bedrijfsmatige activiteiten ter discussie gesteld.

Anastasia van der Lugt: “Met veel enthousiasme ben ik in juni begonnen aan het wethouderschap. Hoe lastig dit besluit ook is, ik sta voor een integer bestuur in IJsselstein. Het belang van IJsselstein en een goed politiek klimaat staan voorop. Ik kijk vol trots terug op wat er in de afgelopen maanden al bereikt is samen met medewerkers, ondernemers en inwoners, waaronder de ontvlechting van de UW Samenwerking, de ontwikkeling van de Schuttersgracht en Vingerhoekhof en het participatietraject rondom de woonvisie. Maar ook het regionaal op de kaart zetten van IJsselstein binnen de U10 gemeenten als trekker voor de bestuurstafel Recreatie & Toerisme en Wonen & Zorg.”


De fractie van de VVD begrijpt de beslissing van Anastasia van der Lugt en respecteert het besluit. 

De ontstane commotie rondom het op afstand zetten van haar kinderdagverblijf deed politiek IJsselstein geen goed.

Saskia van Dijk: “Met het vertrek van Anastasia verliest de VVD IJsselstein een betrokken en bevlogen wethouder. Haar vertrek dwingt respect af. Anastasia was bij de verkiezingen van 2018 onze lijsttrekker en onder haar aanvoering groeide de VVD van vier naar zes zetels en werd tweede grootste fractie in de raad. Wij vinden het moedig dat Anastasia in het belang van IJsselstein haar portefeuille ter beschikking stelt”.


Het is nog niet bekend wie Anastasia van der Lugt opvolgt als wethouder. De VVD IJsselstein gaat met zorgvuldigheid op zoek naar opvolging waardoor het college weer op sterkte komt. ‘’ Het algemeen belang van IJsselstein staat voorop. Daarvoor is een stabiel stadsbestuur nodig dat kan rekenen op oplossingsgerichte coalitie en een slagvaardig college’’, aldus fractievoorzitter Saskia van Dijk.

Anastasia van der Lugt was sinds 2010 raadslid en sinds 2015 fractievoorzitter voor de VVD in IJsselstein. Sinds 7 juni dit jaar was zij wethouder.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?