Tijdens de raadsvergadering van 9 juni hebben de onderhandelende partijen VVD, LDIJ en CDA de Gemeenteraad geïnformeerd dat zij een coalitieakkoord hebben bereikt. Tijdens een extra vergadering op 23 juni willen de fracties het akkoord presenteren en de kandidaat wethouders en hun portefeuilles voor benoeming voorstellen aan de raad.


''De VVD is blij met dit resultaat en kijkt met vertrouwen vooruit naar een goede samenwerking''

- Eveline Schell (Fractievoorzitter)

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?